Jan Portengen

Jan Portengen

Fractievoorzitter

Mijn overtuiging? De inwoners staan centraal. Burgerinitiatieven zijn er om serieus te nemen.

Dat klinkt mooi en dat is het ook. In de raad van Gooise Meren ga ik voor een bondgenootschap met mensen die zo'n burgerinitiatief nemen. Want elk mens heeft kwaliteiten die waardevolle bijdragen aan onze samenleving kunnen leveren. Ik wil met GroenLinks al die creatieve, eigenwijze en eigenzinnige mensen een stem bieden. Of het nu gaat om het oprichten van lokale coöperaties voor duurzame energie, de aanleg van moestuinen of het opzetten van zorgnetwerken en woongroepen. Goed luisteren naar elkaar en samen de krachten voor de toekomst bundelen: dat is nodig om succesvol te bouwen aan de nieuwe gemeente Gooise Meren. Onze 'nieuwe democratie' heeft het hard nodig, daar ben ik van overtuigd!

Er verandert veel, nu en in de nabije toekomst. Wat nodig is, is positief perspectief. Dat wil ik met GroenLinks bieden. Waarin goede voorzieningen en ondersteuning voor mensen die het nodig hebben, centraal staan. Waarbij ik me zeker ook richt op verbinding met al die mensen die zich niet zo snel laten horen. Ik wil met GroenLinks die mensen de ruimte geven om te worden wie ze zijn. Dat betekent bestaanszekerheid en een goede dagbesteding voor iedereen: het uitgangspunt voor een duurzame en veilige samenleving. Waarin welvaart eerlijk wordt gedeeld en de 'ik-vrijheid' wordt vergroot naar de 'wij-vrijheid'.

In een duurzame samenleving gaat het om het grotere belang: onze aarde, mens en natuur, vol diversiteit. Het is tijd om ons bewust te worden van alle mogelijkheden die er zijn om concrete veranderingen ook echt in te zetten. Een gezonde voedingsbodem in Gooise Meren begint met schone grond, schoon water en schone lucht. De juiste verbinding tussen deze voedingsbodem en haar bewoners is de basis voor een vitale en gezonde samenleving. Wat een gezonde voedingsbodem levert gezonde planten, gezonde voeding en gezonde mensen. Groen is het vergeten medicijn!

Daarbij is een gezonde focus op bedrijfsmiddelen en infrastructuur voor Gooise Meren onmisbaar. Waarin grondstoffen worden hergebruikt, hernieuwbare energie wordt toegepast en bezit wordt gedeeld. Nog een belangrijke taak voor de GroenLinks-fractie van Gooise Meren.

Onze samenleving in de nieuwe gemeente Gooise Meren verdient het en heeft het hard nodig. Samen met u op naar een duurzame, veilige gemeente waarin sociaal, groen en creatief hoog in het vaandel staan!

Jan Portengen
De Blauwe Wereld 25
1398 EM Muiden
tel. 06 44 18 78 75
j.portengen@raadgooisemeren.nl