Nen van Ramshorst

Wethouder (Bussum)

Na vijftien raadslidmaatschap mocht ik tussen 2010 en 2014 GroenLinks vertegenwoordigen in het college. Samen met VVD, PvdA en de Christenunie werd een goed samenwerkend college gevormd. Na vele jaren oppositie kreeg GroenLinks een unieke kans om mee te besturen. Die kans hebben we met beide handen gegrepen, omdat we meer kansen kregen onze idealen te verwezenlijken. Natuurlijk wisten we dat er ook moeilijke momenten zouden komen. De fractie en ik hebben daar van te voren open over gesproken. Wat gebeurt er als de fractie een ander standpunt inneemt dan het college? In de praktijk zijn we er door diezelfde openheid altijd goed samen uitgekomen. 

Ik heb Jeugd, Verkeer, Openbare Ruimte, Groen, Integratie en Kunst en Cultuur in de portefeuille. Op alle onderdelen heb ik me met hart en ziel ingezet. Natuurlijk maak je het nooit iedereen naar de zin: een verkeersmaatregel, een boom, een lantaarnpaal, ze kunnen voor verhitte discussies zorgen. Ik zoek steeds zo goed mogelijk naar de beste oplossingen. 

In 2015 moet de gemeente de jeugdzorg organiseren (en betalen). Het is een bezuinigingsmaatregel, maar het biedt ook kansen om bureaucratie en wachttijden te beperken en de zorg te verbeteren. Ik trek in de regio de kar ( want we werken nauw samen met andere gemeentes) en zet me honderd procent in om de hulp aan jongeren zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen. Vanuit mijn onderwijsachtergrond heb ik meer dan gemiddelde belangstelling voor joneren en hun problemen.

Er zijn veel verkeersmaatregelen getroffen om de positie van de fiets te verbeteren. Denk aan de goede fietspaden langs de Ceintuurbaan. Natuurlijk moet ook de auto gebruikt en geparkeerd kunnen worden. Maar Bussum als fietsdorp heeft mijn prioriteit. Gelukkig wordt er steeds meer gefietst in ons dorp. 

Er komt in Bussum overal led-verlichting. Op de heringerichte Ceintuurbaan staan de nieuwe palen er al. De hele Westereng wordt heringericht ( 30 km) en de eerste stukken zijn klaar, met led-verlichting.

Er zijn veel discussie over bomen gevoerd. Op het gemeentehuis sta ik bekend als iemand van wie geen boom om mag. In de praktijk moeten er natuurlijk bomen om. Soms omdat ze gevaarlijk zijn, soms omdat ze op een plek staan die geen groei meer mogelijk maakt, soms omdat de herinrichting van de wijk het noodzakelijk maakt. Dan zoek ik het letterlijk tot in de bodem uit. Ik hou van het mooie Bussumse groen en voel me er verantwoordelijk voor.

Nieuwe Nederlanders wonen hier meestal met veel plezier. Toch ervaren ze soms problemen (huisvesting, taal, werk). Ik probeer te helpen waar ik kan. Ik ben betrokken bij de naturalisatieplechtigheden en probeer zo veel mogelijk nieuwe Nederlanders persoonlijk te kennen.

Op het gebied van Kunst en Cultuur doe ik veel inspiratie op. Ik bezoek uitvoeringen, tentoonstellingen en concerten en ben altijd weer onder de indruk van de inzet en betrokkenheid. In Bussum is heel veel te beleven! Toch hebben de verenigingen het soms moeilijk. Waar mogelijk probeer ik te bemiddelen en oplossingen te bedenken. Individuele kunstenaars hebben zich verenigd in Artes. De contacten zijn intensief.

Kortom: er gebeurt veel in Bussum. Ik zou heel graag de komende twee jaar doorgaan als wethouder. Ik weet wat er speelt, wat er anders of beter kan, wat er juist niet meer zou moeten gebeuren. GroenLinks heeft een duidelijk stempel gedrukt op veel ontwikkelingen in ons dorp. Ik zou graag tot aan de fusie dit mooie werk willen blijven doen!

Nen van Ramshorst

Brinklaan 35 (gemeentehuis)
1404 EP Bussum
035 - 6928743
n.vanramshorst@bussum.nl