Algemene Beschouwingen 2017 GroenLinks Gooise Meren

Hieronder staat de bijdrage van GroenLinks Gooise Meren tijdens de Algemene Beschouwingen van 6 juli 2016.

Voorzitter,

Hoewel Nederland naar het schijnt uit het economische dal klautert, ziet Gooise Meren zich voor een taakstellende besparing van 3,8 miljoen structureel geplaatst om een sluitende begroting te krijgen. Oftewel: Gooise Meren in Balans.

In grote lijnen vindt GroenLinks dat besparingen die de maatschappelijke verbinding onder druk zetten, vermeden moeten worden. Sociale cohesie is heel belangrijk, zodat de samenleving minder kwetsbaar is.

Daarom is GroenLinks ook verheugd dat er, ondanks de taakstelling, niet bezuinigd gaat worden op de ondersteuning van mensen die die steun nodig hebben. Ook hierdoor wordt de samenleving minder kwetsbaar. En dat is precies wat een 'inclusieve samenleving' inhoudt.

Een ander voorbeeld: de bibliotheek is juist nu bezig om een steeds bredere, sociale rol te vervullen in de samenleving. Een voorbeeld is de cursus 'Digisterker', om met name ouderen te helpen omgaan met de digitalisering van de samenleving (ook in de gemeentelijke dienstverlening). Hierop besparen vindt GroenLinks een slechte zaak. Wij komen hier later op terug. 

Juist een dergelijk initiatief, om de traditionele functie van boeken uitlenen te verbreden naar sociaal verbindende maatschappelijke taken, juicht GroenLinks toe. Een ander voorbeeld van de veranderende functie van een maatschappelijke instelling, ziet GroenLinks voor het zwembad De Lunet.

Ook erg belangrijk voor de lokale gemeenschap is de kwaliteit van de leefomgeving. Het is mogelijk om het openbaar groen in onze gemeente ecologisch te onderhouden. Daarom zijn wij blij met het voornemen om in 2017 een Visie Groen Gooise Meren te ontwikkelen. Wij denken dat ecologisch onderhoud hierbij zelfs een besparing kan opleveren. Maar vooral is groen het vergeten medicijn: bijvoorbeeld voor mensen die noodzakelijkerwijs aan huis gebonden zijn en niet de mogelijkheid hebben de natuur op te zoeken. 

Groen en duurzaam gaan hand in hand. Daarom zijn wij blij met de initiatieven die in de komende jaren gepland staan, zoals een duurzaamheidslening. Belangrijk is dat dit geen eenzijdige actie van de gemeente is, maar dat hierbij initiatieven vanuit inwoners en bedrijven worden betrokken. Dergelijke initiatieven dragen er aan bij dat wij ons er steeds meer van bewust worden dat we zuinig moeten omgaan met onze leefomgeving.

GroenLinks streeft naar een duurzame, inclusieve samenleving. Daarom steunen wij interessante initiatieven uit de lokale gemeenschap, zoals de introductie van een lokale munt, de ‘Gunje’, als complementair geldstelsel, en het initiatief Gemene Goed Economie het Gooi. Ook bewezen successen zoals energiecoöperatie WattNu kunnen op onze steun blijven rekenen, voor groei en uitbreiding. Juist dit zijn goede voorbeelden van burgerparticipatie en burgerinitiatief. 

Voorzitter. De werkwijze om Gooise Meren in balans te brengen, spreekt GroenLinks aan. Door het uitvoeren van een benchmark met vergelijkbare gemeenten, het houden van een ambtelijke dialoog en, niet op de laatste plaats, het instellen van een burgerpanel. Complimenten hiervoor van GroenLinks aan de ambtenaren van Gooise Meren, die hiervoor veel werk hebben verzet!

Voorzitter, tot slot zien wij uit naar de toekomst. Wij hebben zin in de toekomst.
Met de speerpunten Burgerparticipatie, Economie/toerisme, Duurzaamheid, Preventie, Regio zien wij deze toekomst ook met optimisme tegemoet. GroenLinks hoopt en gelooft dat deze speerpunten ook in de samenleving zullen aanslaan. GroenLinks is dan ook benieuwd waar de gemeenschap aan het einde van het jaar staat in de ontwikkeling van deze speerpunten.