Gerben Struik, wethouder
Gerben Struik, wethouder

De eerste honderd dagen van wethouder Gerben Struik

Gooise Meren 24-4-2016
Hallo GroenLinksers en andere lezers. Mijn eerste honderd dagen als wethouder zitten erop. Tijd voor een update, want het is van belang jullie op de hoogte te houden van mijn werk en ervaringen.

Als ik terug denk aan deze periode overheerst een goed gevoel. Het is spannend om in samenwerking met mijn collega’s de nieuwe gemeente vorm te geven. Ik houd erg van teamwerk en de collegialiteit in het college is prima. Het werk is ook enerverend. De inwerkperiode heb ik benut om snel ingevoerd te raken op alle dossiers uit mijn portefeuille. Als raadslid weet je veel, maar als wethouder word je overladen met informatie. Het is fijn om beide werelden te kennen. En - ook niet onbelangrijk - het werk bevalt me heel goed!

De afgelopen maanden bestonden uit collegevergaderingen, overleg met ambtenaren, werkbezoeken, regiovergaderingen en politieke avonden. Denk niet dat mijn werk zich alleen op het gemeentehuis afspeelt. Ik ben ook veel op pad. Ik heb een jeu-de-boulesbaan geopend, wijkenergiebesparingavonden bezocht, het startschot gegeven voor afvalscheiding op een lagere school en meer. Ik ontvang leuke reacties, mensen waarderen mijn optreden en dat doet mij goed. Het maakt me duidelijk dat ik de juiste stap heb gezet door te gaan voor het wethouderschap. 

Een hoogtepunt was de Buzz in Muiderberg, gefaciliteerd door de gemeente en georganiseerd door Groen Muiderberg en het Gooise Meren-coöperatief. Een veelheid aan organisaties op gebied van duurzaamheid heeft zich daar gepresenteerd, er waren activiteiten voor kinderen, een gezamenlijke maaltijd van Soupurbe, 80 mensen aten mee. Deze Buzz was een groot succes en ook een echt Gooise Meren-evenement. Dit soort bijeenkomsten verdient navolging om verbindingen te maken en de lokale beweging gericht op verduurzaming te versterken.

Ik kan veel vertellen over wat mij heeft bezig gehouden de eerste maanden, maar één aspect springt er uit: de jeugdzorg. Als voorzitter van de regionale stuurgroep jeugd heb ik veel instellingen bezocht die zorgen voor onze jongeren. Het werk dat gedaan wordt is bewonderenswaardig, want zeer verantwoordelijk als het gaat om onze jongeren. Wat ook duidelijk is geworden dat het goed is gegaan met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Iets waar veel zorg over was het afgelopen jaar, ook bij mijzelf. Het lijkt erop dat geen kind tussen wal en schip is beland. De uitdaging is wel om te zorgen voor een verschuiving van zware langdurige zorg naar meer lichte  en kort durende hulp in een eerder stadium. Tot nu toe is daar nog onvoldoende aandacht voor geweest, logisch omdat de transitie veel energie vergde. Nu is wel het moment om echt meer in te zetten op preventie en het voorkomen van problemen. De recente publiciteit  over jeugdzorginstellingen die dreigen om te vallen was alarmerend, maar lijkt vooralsnog niet van toepassing op Gooise Meren.

Tot slot, ik ben ervan overtuigd dat we als GroenLinks de wind in de zeilen hebben. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in Gooise Meren deelnemen aan het college om vanaf het begin ook ons geluid van binnenuit te laten klinken. Ondanks de opstartproblemen en een gebrek aan geld zal ik samen met het college mijn uiterste best doen de nieuwe gemeente een groen en sociaal karakter te geven.

Met vriendelijke groet, Gerben Struik.