GroenLinks wil snel oplossing voor veilige N236

De provincie heeft toegezegd stappen te zullen ondernemen om de provinciale weg N236 veiliger te maken. Het gaat hier met name over de Franse Kampweg, het stuk tussen de afslag Noordereinde in Wijdemeren en de T-splitsing met de N524 (Bussummergrindweg en Naarderweg). Maar welke stappen gaat de provincie nu precies nemen en op welke termijn zullen ze worden gerealiseerd? Voor GroenLinks Gooise Meren gaat het tempo waarin de besluiten worden genomen in ieder geval veel te traag. Het wil dat er snel actie wordt ondernomen en heeft hierover vragen gesteld aan het college Gooise Meren.

De provincie wil volgens GroenLinks slechts kleine wensen honoreren, die dan ook nog op een te lange termijn worden uitgevoerd. Hierdoor blijven op deze weg gevaarlijke situaties bestaan. Lastig is dat de gemeentegrenzen grillig lopen door het tracé N236, waardoor het onderhoud verdeeld is over de gemeenten Wijdemeren, Hilversum en Gooise Meren. Het ‘Bewonerscomité N236 veiliger’ pleitte al voor een verlaging van de snelheid op het stuk tussen de rotonde met de Hilversumse Meentweg en de T-splitsing met de Bussummergrindweg. De drie betrokken gemeenten, Wijdemeren, Hilversum en Gooise Meren, zullen dan bereid moeten zijn hun bebouwde- kom- grenzen te verplaatsen. Een van de vragen van GroenLinks is dan ook of het college het initiatief hiertoe wil nemen. Het is eigenlijk onverantwoord dat op het stuk tussen de afslag naar de Hilversumse Meent en de T-splitsing met de Bussumergrindweg 60 km/u gereden mag worden. En dat nota bene tussen deze T-splitsing en de rotonde bij station Bussum Zuid op de Bussumergrindweg nu nog zelfs 80 km per uur mag worden gereden. Er staat daar namelijk nergens een bord dat men de bebouwde kom inrijdt.