Meedenken over de Gemene Goed Economie in Het Gooi

Na de uitreiking van het Groene Lintje aan Lisa Schonewille tijdens Soupurbe, konden de stoelen klaargezet worden voor het avondprogramma in Jan Ligthart. Anne-Marie Poorthuis en Carel Tielenburg waren gekomen om hun passie voor het werken aan een nieuw soort economie over te brengen aan het publiek, de Gemene Goed Economie (GGE). Internationaal bekend onder de termen ‘Economy for the Common Good’ en ‘Gemeinwohl Ökonomie’. Een economie die gebaseerd is op waarden. Grondlegger van GGE is Christian Felber, die in 2010 in Oostenrijk startte en zijn beweging heeft sindsdien internationaal een enorme vlucht genomen. De sprekers zijn actief in GGE Het Gooi.

Waarden

Het publiek werd uitgenodigd om ‘onderzoekend mee te bouwen aan een economisch systeem dat het algemeen en gemeenschappelijk belang in het centrum van de economische activiteit plaatst’. De waarden waar de GGE vanuit gaat zijn: menselijke waardigheid, coöperatie en solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale gerechtigheid, democratische participatie en transparantie.

 

Participatie

Volgens de sprekers wordt onze economie op dit moment veel te eenzijdig gestuurd, namelijk vooral financieel. Nu is de uitdaging om met elkaar in de eigen regio een krachtige beweging op gang te brengen. Iedereen (bewoners, initiatiefnemers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid) kan daar op eigen wijze aan meebouwen. Het gaat erom als gemeenschap besef te krijgen van een op waarden gebaseerde economie en vertrouwen te hebben dat wij als regio zelf invloed kunnen uitoefenen en kunnen meebouwen aan onze economie. Een mooi principe dat GroenLinks van harte ondersteunt! Niet voor niets hebben we dit idee opgenomen in de Algemene Beschouwingen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017 Gooise Meren. Als initiatieven worden opgebouwd ‘van onder af’, dus uit inwoners zelf komen, kunnen er inspirerende en duurzame oplossingen worden bedacht die door veel mensen gedragen worden. Is er iets anders mogelijk dan een geldeconomie en wat zijn dan de nieuwe wegen? Erg interessant om hierover met anderen van gedachten te wisselen. Het is helemaal niet zo dat winst en concurrentie per definitie slecht zijn maar die moeten wel passen binnen de vijf gestelde waarden.

 

Netwerken

Het begrip ‘netwerken’ speelt in de GGE een cruciale rol.  Bouwen aan netwerken, betrokken mensen die allemaal hun eigen rol kunnen vervullen, mensen met elkaar in contact brengen, kruispunten en verbindingen leggen met wat er al is. En ook gedurende het programma naar verdere financiering zoeken. Het GGE werkt toe naar een grote manifestatie eind 2017: De Markt van Waarden, waar de beweging zichtbaar wordt gemaakt die we hebben opgebouwd en waar bewoners, initiatiefnemers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheid en andere betrokkenen hun eigen bijdragen aan de Gemene Goed Economie het Gooi presenteren en publiek maken. 

GGE is binnen het Gooi in meerdere plaatsen actief. Voor wie meer wil weten:

https://gemenegoedeconomiehetgooi-ev.netwerkprogramma.nl/