Wijkplatform voor Muidense inwoners Mariahoeve

GroenLinks komt met plan voor burgerparticipatie. De gemeente Gooise Meren heeft onlangs besloten om het voormalige gemeentehuis van Muiden te verkopen en te her-ontwikkelen voor  sociale woningbouw. Dit is besproken tijdens de informatiebijeenkomst van 12 mei j.l, gehouden in de Kazerne te Muiden. 

 

Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder Boland toegezegd dat er een participatieproces zal plaatsvinden, voorafgaand aan de besluitvorming over de uiteindelijke ontwikkeling van het plan. Dat zou betekenen dat inwoners alle kansen krijgen om mee te praten en te beslissen. 

Om als inwoner van Mariahoeve goed voorbereid in gesprek te kunnen gaan met de gemeente, pleit GroenLinks voor het opzetten van een wijkplatform of wijkraad. Dit platform vormt dan de spreekbuis van de wijk richting de gemeente.  
In Muiden waren er al eerder plannen om een stadraad op te zetten maar de oprichting daarvan vlot nog niet erg. Wellicht kan op kleinere schaal wel een platform worden opgezet. GroenLinks hecht veel waarde aan burgerparticipatie en wil er dan ook alles aan doen om initiatieven van inwoners te steunen en een bijdrage te leveren.
Afgelopen week is er geflyerd in de wijk en inmiddels hebben de eerste inwoners al gehoor gegeven aan de oproep om een wijkcomité te starten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Vonk of Jan Portengen van GroenLinks Gooise Meren.  
Via e-mail: info@secretia.nl of jan.portengen@hotmail.com 
Of telefoon: 06-45366320 (Petra) of 06 44187875 (Jan)